Opera Nova

Bydgoszcz

„Rozporządzenia MIiB z dn. 14 listopada 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”

-

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na temat znowelizowanego „Rozporządzenia MIiB z dn. 14 listopada 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.                   

BYDGOSZCZ- 02.03.2018 r. Piątek, godz. 16:00-18:00  Bydgoszcz, siedziba  KUP OIIB , ul.K.Gotowskiego 6, sala Eventowa, I piętro

TORUŃ- 09.03.2018 r. Piątek, godz. 16:00-18:00 Toruń , siedziba Toruńskiego Domu Technika , ul.Piernikarska 6, sala konferencyjna I piętro

WłOCŁAWEK- 16.03.2018 r. Piątek, godz. 16:00-18:00 Włocławek, Przystań Wodna ul. Piwna 1a, sala konferencyjna


S
erdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby na nr tel. 52/ 366-70-50 lub 52/366-70-56,lub na adres e-mail szkolenia@kup.piib.org.pl

 

                                                                                                     Dyrektor Biura

                                                                                                     Renata Staszak 

 

 

 

 

 

Wróć