Komunikat

  1. Informujemy, że strona internetowa Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest w przebudowie. Za utrudnienia przepraszamy.

Opera Nova

Bydgoszcz

Uchwały Rady Okręgowej 2018

UCHWAŁA NR 9 /9/ 2018 RADY KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY z dnia 23.04.2018 roku

w sprawie powierzenia zakresu obowiązków i zadań dla Z-ców Przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na kadencję w latach 2018-2022

 

więcej...

UCHWAŁA NR 5/5/2018 RADY KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 23.04.2018 roku

w sprawie powołania składu orzekającego Okręgowej Rady KUP OIIB do wpisywania do rejestru tymczasowego członków KUP OIIB osób świadczących usługi transgraniczne na kadencję 2018-2022

więcej...

UCHWAŁA NR 3/3/2018 RADY KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 23.04.2018 roku

w sprawie wykazu osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz udzielenia dalszego pełnomocnictwa

więcej...

UCHWAŁA NR 3/118/18 z dnia 26.02.2018 roku

w sprawie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie podmiotu zewnętrznego z budżetu KUP OIIB i współudziału KUP OIIB w obchodach Jubileuszu 50-lecia istnienia WBAiIŚ

więcej...

.