Motoarena

Toruń

Skład Rady Okręgowej

Przewodniczący Rady Okręgowej

Adam Podhorecki

Prezydium

Wojciech Bromirski- Z-ca Przewodniczącego
Włodzimierz Miklas– Z-ca Przewodniczącego
Andrzej Myśliwiec– Z-ca Przewodniczącego
Olgierd Nagórski – Z-ca Przewodniczącego
Paweł Piotrowiak – Z-ca Przewodniczącego
Kazimierz Chojnacki- Sekretarz
Marian Lipkowski- Skarbnik

Członkowie

Jadwiga Bizon-Górecka
Zdzisław Brążkiewicz
Anna Józefowicz
Stefan Kalinowski
Wiesław Mancewicz
Dariusz Morczyński
Włodzimierz Mroziński
Roman Pastwa
Jerzy Prywiński
Adam Przybylski
Jan Siuda
Renata Staszak
Marek Żółtowski