Motoarena

Toruń

Prawa autorskie

Zdjęcie Opera Nova

Plik udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa–na tych samych warunkach 3.0 niezlokalizowana, 2.5 zlokalizowana, 2.0 zlokalizowana oraz 1.0 zlokalizowana.
Autorem fotografii jest Marcin Białek.

Zdjęcie Motoarena

Plik udostępniony jest jako własność publiczna.
Autorem fotografii jest Kolofsson.