Komunikat

  1. Z uwagi na awarię telefonów kontakt z Biurem Izby tylko za pośrednictwem adresu mailowego : kup@piib.org.pl, lub osobiście w Biurze Izby

Opera Nova

Bydgoszcz

Prawa autorskie

Zdjęcie Opera Nova

Plik udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa–na tych samych warunkach 3.0 niezlokalizowana, 2.5 zlokalizowana, 2.0 zlokalizowana oraz 1.0 zlokalizowana.
Autorem fotografii jest Marcin Białek.

Zdjęcie Motoarena

Plik udostępniony jest jako własność publiczna.
Autorem fotografii jest Kolofsson.