Komunikat

  1. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji egzaminacyjnej nr 1/2017 można składać do 09 lutego 2017 r. (TERMIN OSTATECZNY)Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji egzaminacyjnej nr 1/2017można składać do 09 lutego 2017 r. (TERMIN OSTATECZNY)

Opera Nova

Bydgoszcz

Prawa autorskie

Zdjęcie Opera Nova

Plik udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa–na tych samych warunkach 3.0 niezlokalizowana, 2.5 zlokalizowana, 2.0 zlokalizowana oraz 1.0 zlokalizowana.
Autorem fotografii jest Marcin Białek.

Zdjęcie Motoarena

Plik udostępniony jest jako własność publiczna.
Autorem fotografii jest Kolofsson.