Motoarena

Toruń

Kontakt

Kujawsko-Pomorska
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. K. Gotowskiego 6
85-030 Bydgoszcz

tel. 52 366 70 50
kup@piib.org.pl

przyjmujemy interesantów
we wtorek w godz. 10.00 - 17.00,
środa 10.00 - 16.00, czwartek 8.00 - 14.00

numer konta bankowego:
78 1240 6478 1111 0000 4949 9276

 

Telefony

(52)366-70-58Dyrektor Biura 
(52)366-70-50Sekretariat Biura KUPOIIBkup@piib.org.pl
(52)366-70-52
(52)366 70 54
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna - uprawnienia budowlane i rzeczoznawstwo budowlaneuprawnienia@kup.piib.org.pl
(52)366-70-53Specjalista ds. organizacyjno-technicznych, Sekretarz Rady Okręgowej 
(52)366 70 56Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny 
(52)366-70-57Stanowisko ds. członkowskich 
(52) 366 70 55Przewodniczący Rady Okręgowej 
(52) 366 70 61Skarbnik Rady Okręgowej, Okręgowa Komisja Rewizyjna, Radca Prawny 

Lokalizacja Izby

Punkty informacyjne

Toruń

ul. Piernikarska 4/1
87-100 Toruń
tel. (0 56) 65 22 400
tel./fax (0 56) 65 22 322
e-mail: not@not.torun.pl
Jerzy Piotrowiak
przyjmuje:
poniedziałek: 12:00 - 15:30
wtorek: 12:00 - 15:30

Grudziądz

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 20
86-300 Grudziądz
tel. (0 56) 46 101 70,
fax (0 56) 462 88 44
Waldemar Perzanowski
przyjmuje:
wtorek: 14:00 - 16:00

 

Inowrocław

ul. Orłowska 48
88-100 Inowrocław
tel./fax (0 52) 357 46 66;
Grzegorz Lekan
przyjmuje:
wtorek: 14:00 - 15:00
piątek: 8:00 - 15:00

Włocławek

Pl. Wolności 1, Dom Technika NOT pokój 7A
87-800 Włocławek
tel./fax (0 54) 232 62 50
e-mail: kupoiib-wloc-pi@neostrada.pl
Sylwia Szczepaniak
przyjmuje: od wtorku do czwartku w godz. 9:00 - 13:00

 

Brodnica

ul. Kościelna 7 (Pasaż Przy Bocianiej Wieży)
87-300 Brodnica
wejścia od ulicy Mostowej i Kościelnej.

tel. (56) 49 410 90
Zdzisław Brążkiewicz
przyjmuje od poniedziałku do piątku
w godz. 15:00 - 16:00

 

Zakres działania Punktu Informacyjnego

 1. Udzielanie informacji dotyczących bieżących spraw związanych z działaniem Okręgowej Izby Budownictwa, w tym udostępnianie regulaminów Izby, a także wybranych aktów prawnych.
 2. Wydawanie i odbieranie wniosków o wpisanie na listę członków Izby oraz informowanie kandydatów na członków Izby.
 3. Wydawanie wniosków na skreślenie, zawieszenie i wznowienie członkostwa Izby.
 4. Informacje dotyczące warunków ubezpieczenia członków Izby od odpowiedzialności cywilnej.
 5. Prenumerata czasopism technicznych (wg potrzeb) i udostępnianie ich zainteresowanym członkom Izby.
 6. Udostępnianie informacji dotyczących zagadnień prawnych w budownictwie poprzez sieć internetową.
 7. Udzielanie informacji, propagowanie udziału członków Izby w szkoleniach, konferencjach i kursach organizowanych w kraju przez wyspecjalizowane agendy Izby jak też i inne podmioty.
 8. Zbieranie wszelkich materiałów szkoleniowych celem ich archiwizacji i udostępniania członkom Izby.
 9. Organizowanie lub współudział w organizowaniu szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem kursów przygotowawczych na uzyskanie uprawnień budowlanych.
 10. Informowanie kandydatów o trybie składania wniosków na uzyskanie uprawnień budowlanych.
 11. Prowadzenie informacji ogólnej dla kandydatów na uzyskanie uprawnień budowlanych.
 12. Propagowanie i wskazywanie źródeł informacji naukowo – technicznej.