Komunikat

  1. Z uwagi na awarię telefonów kontakt z Biurem Izby tylko za pośrednictwem adresu mailowego : kup@piib.org.pl, lub osobiście w Biurze Izby

Opera Nova

Bydgoszcz

Dyżury

Adam Podhorecki - Przewodniczący Rady Okręgowej

14.00-15.00 poniedziałek
tel. 52 366 70 50

Kazimierz Chojnacki - Sekretarz

15.00-16.00 środa
tel. 52 366 70 53

Marian Lipkowski - Skarbnik

15.00-17.00 wtorek (co drugi)
tel. 52 366 70 50

Jacek Kołodziej – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

15.00-16.00 środa
tel. 52 366 70 54

Paweł Gonczerzewicz– Sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

15.00-17.00 wtorek, 14.00-16.00 środa
tel. 52 366 70 54

Błażej Janiszewski – Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

15.00-17.00 wtorek
tel. 52 366 70 56

Krzysztof Dudek – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

14.00-16.00 środa
tel. 52 366 70 56

Andrzej Papucewicz – Radca Prawny

15.00-17.00 wtorek
tel. 52 366 70 50