Motoarena

Toruń

XVI. ZJAZD SPRAWOZDAWYCY KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Sprawozdania okręgowych organów i prognozy dotyczące spodziewanych w tym roku zmian w legislacji to główne tematy XVI Zjazdu Sprawozdawczego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 22 kwietnia br. w Bydgoszczy.

Zjazd sprawozdawczy otworzył prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, przewodniczący Rady KUP OIIB. Na stanowisko przewodniczącego XVI zjazdu sprawozdawczego wysunięto kandydaturę mgr inż. Dariusza Morczyńskiego z Grudziądza. W prezydium zjazdu zasiedli: jako wiceprzewodniczący – mgr inż. Jadwiga Kaniewska i mgr inż. Włodzimierz Miklas, zaś na funkcje sekretarzy wybrano  inż. Barbarę Antonowicz oraz mgr. inż. Ryszarda Orłowskiego.

Jako przedstawicielka PIIB wystąpiła mgr inż. Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB. Przedstawiła bilans współpracy PIIB z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa w perspektywie wprowadzanego projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Wskazała także na konieczność doskonalenia zawodowego wszystkich członków PIIB: w marcu Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, której przewodniczącym jest prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, przyjęła uchwałę dotyczącą opracowania szczegółowych zasad

podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. Do tematu wrócił w swym sprawozdaniu prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, który mówił też o inicjatywach KUP OIIB, które przysłużyć się mogą wspieraniu dobrych praktyk i świadomości etycznej inżynierów budownictwa. – Pewnym novum jest konkurs  „Prymus Budownictwa”. W tego typu konkursach zwykle wybierane są obiekty, budowy, modernizacje itd. Nam chodzi o to, by wyróżnić osoby – najlepszych fachowców spośród projektantów, kierowników budowy i inspektorów nadzoru – mówił prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki. W tym roku odbędzie się druga edycja konkursu „Prymus Budownictwa”.

Sporą część zjazdu poświęcono zagadnieniom etycznym, m.in. odtworzono wystąpienie prof. Ireny Lipowicz na marcowej konferencji z okazji 15-lecia PIIB „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa– fundamentem zaufania społecznego” o powinnościach etycznych zawodu inżyniera budownictwa.

W zjeździe wzięło udział 89 delegatów z 113 uprawnionych.

Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej XVI Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB udzielił absolutorium Radzie KUP OIIB.

Wróć