Opera Nova

Bydgoszcz

Aktualności 2018

„ Inwestycje w obiektach zabytkowych”

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

i

Wojewódzki Konserwator Zabytków  

zapraszają na spotkanie

„ Inwestycje w obiektach zabytkowych,

które odbędzie się w Grudziądzu w dniu 4 września 2018r o godz. 14:00, w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Curie Skłodowskiej 5-7, sala 220 – 2 piętro.

Spotkanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom członków izby, realizujących inwestycje w obiektach historycznych oraz na obszarach zabytkowych w zakresie ich projektowania i nadzorowania prowadzonych prac remontowych. Chcemy być ogniwem pomiędzy projektantem, kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego (reprezentującymi inwestora, właściciela nieruchomości zabytkowej), a służbami odpowiedzialnymi za obiekty zabytkowe.

Naszym celem jest wypracowanie takich instrumentów współpracy, które pozwolą ustalić najczęstsze przyczyny degradacji stanu technicznego obiektów zabytkowych i niwelację tych przyczyn.

W spotkaniu chcemy odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jakie dokumenty i rozstrzygnięcia są niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych w obiektach zabytkowych:
 • wniosek o pozwolenie na budowę,
 • zgoda albo uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków/Miejskim Konserwatorem Zabytków ,
 • pozwolenie na budowę,
 • elementy projektu budowlanego - szczególne wymagania dla obiektów zabytkowych,
 • dokumenty niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych,
 • zgłoszenie robót budowlanych - milcząca zgoda lub zaświadczenie,
 • nałożenie obowiązku pozwolenia na budowę,
 • dziennik budowy,
 • zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych,
 • Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego: projekt zamienny, zmiany w projekcie,
 • Jak przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego po zakończeniu robót budowlanych.
 • Zasady tworzenia gminnych i wojewódzkich ewidencji zabytków.

W spotkaniu chcemy również przedstawić problemy specyficzne dla Miasta Grudziądza dotyczące inwestycji w obiektach zabytkowych oraz postarać się znaleźć ich rozwiązanie.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Okręgowej Izby

mgr inż. Renata Staszak

więcej...

WYBRANO NOWE WŁADZE PIIB NA KADENCJĘ 2018-2022

XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się w dniach 29-30 czerwca. To był czas ważnych podsumowań mijającej kadencji, wytyczenia nowych strategicznych kierunków działania na najbliższe cztery lata, a przede wszystkim – wyboru nowego sternika. Ustępującego prezesa PIIB mgr. inż. Andrzeja Rocha Dobruckiego zastąpił prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński (gratulacje!!!).

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński to specjalista z zakresu budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii wodnej. W 2010 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Jest wykładowcą na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Jest też członkiem wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych i technicznych, między innymi Komitetu Gospodarki Wodnej PAN oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. 
- Przed wyborami padło wiele zapewnień, deklaracji, zobowiązań. Sam je składałem, ale też słyszałem. Więc teraz mówię: sprawdzam – oświadczył po głosowaniu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński. - Oczekuję, że w zmaganiach z rozlicznymi problemami, jakie czekają naszą Izbę, otrzymam realną pomoc, niezależnie od tego, kto jak głosował. PIIB potrzebuje nas wszystkich, a ja dołożę wszelkich starań, aby wasze talenty, możliwości, kompetencje dobrze wykorzystać dla dobra naszego samorządu. Serdecznie dziękuję i zapraszam do współpracy - deklarował.

Do Warszawy pojechali też nasi delegacji : przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. Renata Staszak, a także  mgr inż. Kazimierz Chojnacki,  inż. Krzysztof Dudek , mgr inż. Jacek Kołodziej, mgr inż. Michał Miklas, mgr inż. Andrzej Myśliwiec, mgr. inż. Paweł Piotrowiak, prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki,   mgr inż. Marek Żółtowski, którzy również kandydowali do  składów krajowych organów PIIB. Do Krajowej Rady wybrano :mgr inż. Renatę Staszak i prof. dr. hab. inż. Adama Podhoreckiego. Członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej został mgr inż. Jacek Kołodziej. W Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym zasiadł inż. Krzysztof Dudek.
Piotr Gajdowski

więcej...

Nabór na ekspertów w dziedzinie budownictwa

Szanowni Państwo,

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uruchomiła nabór kandydatów na ekspertów między innymi w dziedzinie Budownictwo, gdzie warunkiem koniecznym jest posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń.

Poniżej podaję link do ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów: https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/2695-ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego .

 

Marta Osińska

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Polityki Regionalnej

 

ul. Tuwima 22/26,  90-002 Łódź

tel. 42 663 37 20

naboryekspertow@lodzkie.pl

więcej...

Bezpłatna publikacja "Przewodnik projektanta"

Zapraszamy do składania zamówień na publikację „Przewodnik Projektanta” Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Nota prasowa „Przewodnik projektanta” do wykorzystania:

Przewodnik Projektanta to publikacja będąca zbiorem informacji pomocnych przy projektowaniu obiektów budowlanych i instalacji. Skierowana jest do szerokiego grona osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o procesie projektowania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki materiałów budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych. Przedstawiona jest również tematyka związana z obowiązującymi regulacjami prawnymi i procedurami z zakresu wykonywania działań projektowych w procesie inwestycyjnym.

Dla członków PIIB publikacja „Przewodnik Projektanta” jest bezpłatna. Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem „Przewodnika Projektanta” proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.izbudujemy.pl/formularze/przewodnikprojektanta/

Dla wszystkich osób zainteresowanych współtworzeniem publikacji „Przewodnik Projektanta” została przygotowana ankieta, która to dostępna jest na stronie www.izbudujemy.pl/ankieta

Informacje dotyczące „Katalogu Inżyniera”:

Pragnę również poinformować, że członkowie PIIB mogą bezpłatnie pobrać e-wydanie „Katalog Inżyniera” edycja 2017/2018.  Formularz do składania zamówień dostępny jest na stronie www.izbudujemy.pl/formularze/e_ki.php

więcej...

Marian Lipkowski nie żyje

Z żalem zawiadamiamy, że 27 marca 2018 r. zmarł w wieku 78 lat nasz drogi kolega inż. Marian Lipkowski, członek założyciel Kujawsko - Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Skarbnik Okręgowej Rady KUPOIIB w latach 2002-2018.

Wyrazy głębokiego współczucia składamy Rodzinie oraz Bliskim Zmarłego.

więcej...

Szkolenia 2018

  2018-08-10 (Piątek)

  DZIEŃ BUDOWLANYCH

  Dzień Budowlanych:

  Serdecznie Zapraszamy!

   

  Grudziądz - 7 września 2018r. (piątek) o godz. 17:00 w restauracji '' Leśniczówka''

  Inowrocław -14 września 2018r. (piątek) o godz. 17:00 w restauracji "Twoje Smaki"

  Toruń - 19 września 2018r. (środa) o godz. 18:00 w ACKiS '' Od nowa''

  Bydgoszcz- 21 września 2018r. (piątek) o godz 18:00 w Operze ''Nova''

  Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Biurze Izby: tel. 052 366 70 50, e-mail: kup@piib.org.pl

  2018-08-29 (Środa)

  BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA, Bydgoszcz 05.09.2018

  Seminarium Kujawsko-Pomorskie - Targi
  dla projektantów dróg i infrastruktury drogowej, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi

  BUDOWNICTWO DROGOWE
  I INFRASTRUKTURA DROGOWA

   
      
   
   
    
   
      
    
    

  ZAPROSZENIE

  Hotel Słoneczny Młyn

  85-027 Bydgoszcz, ul. Jagielońska 96

  Sala konferencyjna: Malinowa, I piętro

  05 września 2018

   
      
      
    
   
   

  W ramach seminarium organizator przewiduje:

  wykłady producentów:

  prezentacje dotyczące nowoczesnych materiałów i technologii, nietypowych rozwiązań, wsparcie techniczne oraz materiały i wytyczne do projektowania

  wykłady ekspertów:

  Zagospodarowanie wód opadowych i wód roztopowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa wodnego

  Prowadzący: dr inż. Piotr Wojewódzki

  Specjalista ds. ochrony środowiska, Adiunkt w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno—Przyrodniczego w Bydgoszczy

  Problematyka przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na przykładzie realizowanej drogi ekspresowej S-5 w województwie Kujawsko—Pomorskim

  Prowadzący: mgr Krzysztof Pankowski

  Kierownik Oddziału Odszkodować w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju w Kujawsko — Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

  UWAGA! Udział bezpłatny (ilość miejsc ograniczona). Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z programem i potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie:

  664 787 055 lub 600 880 120 (w godzinach 8.00 - 15.30) lub e-mailem: bydgoszcz@e-mgb.pl